Asiantuntevaa apua perunkirjoitukseen

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo kuolinpesän varoista ja veloista. Lisäksi perukirjaan merkitään muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille. Perunkirjoitus on suoritettava aina riippumatta siitä, minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta vai ei.

Tarjoamme luotettavaa ja asiantuntevaa perunkirjoituspalvelua vuosien tuomalla kokemuksella. Tilaamme perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset ja hoidamme sovittaessa kutsut sekä muut asiakirjat. Varsinainen perunkirjoitustilaisuus pidetään toimistollamme.

Autamme myös muiden asiakirjojen, kuten esimerkiksi ositus- ja perinnönjakosopimuksen, testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa.

Lataa hyödyllinen perunkirjoitusopas ja katso perunkirjoituksiin liittyvä hinnasto.

Verohallinnon ylläpitämällä perintöverolaskurilla voit arvioida perintöveron määrää.

 

Ota yhteyttä: