Hautauspalvelut

Hautaustoimisto Ollonen tarjoaa kaikki tarvitsemanne hautauspalvelut yhdestä paikasta. Hoidamme kaikki hautajaisjärjestelyt luotettavasti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

 • Laaja arkku- ja uurnamallisto. Arkkukuvastot löytyvät yhteistyökumppaneidemme, SHT-Tukku Oy:n www.sht-tukku.fi tai Mansikkamäki Oy:n www.m-arkku.fi kotisivuilta. Osa mallistosta on näyttelyssämme, osa tilattavia tuotteita.
 • Kuljetuspalvelut: Hoidamme kaikki vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut kuten arkkuunlaiton, pukemisen, siirrot säilytystilohin tai siunauspaikalle, saattueajot siunauspaikalta hautauspaikalle ja kuljetukset kotimaassa tai kotiutukset ulkomailta sekä ulkomaille nykyaikaisella ja asianmukaisella hautausautokalustolla. Kuljetuksen yhteydessä voimme pitää muistohetken sairaalan tai muun laitoksen kappelissa, jonka yhteydessä laulamme toivomanne jäähyväislaulun.
 • Kukkalaitteet, tilakoristelut ja sidontatyöt tilaussitomostamme - malleja löydät https://www.memoriahautaus.com/hautauspalvelut/kuk...
 • Muistotilaisuuksien tarjoilut
 • Tarvittavat aika- ja tilavaraukset
 • Hautapaikasta (arkku tai uurna) sopiminen
 • Valokuvauksen järjestäminen
 • Kuolinilmoitukset
 • Ohjelmalehtiset ja kutsukortit
 • Uudet hautamuistomerkit
 • Vanhojen hautakivien siirrot, kaiverrukset ja huollot
 • Kuolinpesän raha-asioiden hoitaminen
 • Ennakkosopimukset ja muut omaisten toivomukset

Perunkirjoitukset

Toimistomme tekee myös perunkirjoituksia. Perunkirjoituspalkkiomme on 850,00 €. (sis ALV), josta myönnämme hautauspalvelun kauttamme hoitaneille asiakkaille -160,00 € alennuksen, eli nettopalkkio hautaustoimistomme asiakkaille on 690 € (sis. ALV:n).
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei verohallinto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä. Perunkirjoitus on siis suoritettava aina, siitä riippumatta, minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta vai ei.

PERUNKIRJOITUSTILAISUUS

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista sekä todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille ym.