Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  Hautaustoimisto Ollonen Oy
  Matinkatu 3
  55100 IMATRA
 1. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri.
 1. Rekisteröidyt
  Hautaustoimisto Ollonen Oy asiakkaat
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste
  Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja asiakkaiden sopimuksen laatimisiin, laskutuksen sekä myynnin, markkinoinnin ja tilauksien hoitamiseksi.
 1. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
 1. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
  Henkilötietoina voidaan rekisteröidä
  - henkilön nimi
  - osoite
  - puhelinnumero
  - sähköpostiosoite
  - laskutustiedot
  Yllä mainituista tiedoista merkitään rekisteriin vain ne, jotka ovat tarpeellisia
 1. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
  Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.
 1. Henkilötietojen luovutus
  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.