Hautaustoimistopalvelut

Hautaustoimisto Ollonen tarjoaa kaikki tarvitsemanne hautaustoimistopalvelut yhdestä paikasta. Hoidamme kaikki hautajaisjärjestelyt luotettavasti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

 • Laaja arkku- ja uurnamallisto. Arkkukuvasto löytyy SHT-Tukun sivuilta. 
 • Kuljetuspalvelut: Hoidamme kaikki vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut kuten arkkuunlaiton, pukemisen, siirrot säilytystilohin tai siunauspaikalle, saattueajot siunauspaikalta hautauspaikalle ja kuljetukset kotimaassa tai kotiutukset ulkomailta sekä ulkomaille nykyaikaisella ja asianmukaisella hautausautokalustolla. Kuljetuksen yhteydessä voimme pitää muistohetken sairaalan tai muun laitoksen kappelissa, jonka yhteydessä laulamme toivomanne jäähyväislaulun.
 • Kukkalaitteet, tilakoristelut ja sidontatyöt tilaussitomostamme - malleja löydät http://www.memoriahautaus.com/hautauspalvelut/kukat-ja-koristelu/kukkalaitteet/
 • Muistotilaisuuksien tarjoilut
 • Tarvittavat aika- ja tilavaraukset
 • Hautapaikasta (arkku tai uurna) sopiminen
 • Valokuvauksen järjestäminen
 • Kuolinilmoitukset
 • Ohjelmalehtiset ja kutsukortit
 • Uudet hautamuistomerkit
 • Vanhojen hautakivien siirrot, kaiverrukset ja huollot
 • Kuolinpesän raha-asioiden hoitaminen
 • Ennakkosopimukset ja muut omaisten toivomukset

Perunkirjoitukset

Toimistomme tekee myös perunkirjoituksia. Perunkirjoituspalkkiomme on 620,00 eur (sis ALV), josta myönnämme hautauspalvelun kauttamme hoitaneille asiakkaille -20% alennuksen.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei asianomainen lääninverovirasto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä. Perunkirjoitus on siis suoritettava aina, siitä riippumatta, minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta vai ei.

PERUNKIRJOITUSTILAISUUS

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista sekä todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille ym.

Pdf-liitteet